TEKUN: Program Pembangunan Usahawan Siswazah (SPUS)

Dalam usaha membantu golongan siswazah yang baru menamatkan pengajian/telah bekerja bagi mengembangkan perniagaan tetapi kekurangan modal, TEKUN menyediakan program pembiayaan melalui Program Pembangunan Usahawan Siswazah (SPUS).

Program ini merupakan salah satu daripada produk TEKUN yang menyediakan pembiayaan kepada usahawan mikro bagi memulakan dan mengembangkan perniagaan mereka.

Apa Itu Program Pembangunan Usahawan Siswazah (PPUS)?

Program Khas - Program Pembangunan Ushawan Siswazah (PPUS)

Program Pembangunan Usahawan Siswazah (PPUS) bertujuan untuk membantu siswazah yang ingin memulakan atau mengembangkan perniagaan yang sedia ada. 

TEKUN komited dalam membantu dan memberi peluang kepada siswazah yang ingin menceburi bidang perniagaan. Program ini telah mula dilaksanakan sejak tahun 2009.

Dalam Belanjawan 2023, TEKUN disediakan RM330 juta termasuk RM10 juta untuk membantu belia daripada keluarga susah meraih pendapatan melalui perniagaan melalui pelbagai produk pembiayaan.

Jumlah Pembiayaan 

RM1,000 sehingga RM100,000 sahaja.

Tempoh Pembiayaan

6 bulan sehingga 120 bulan @ 10 tahun

Kadar Keuntungan

Usahawan diminta membayar kadar keuntungan sebanyak 4% daripada nilai pembiayaan setiap tahun sepanjang tempoh pembiayaan. Manakala bagi Skim Pembiayaan Kontrak-i adalah sebanyak 1.5% sebulan daripada nilai pembiayaan. Kadar keuntungan ini hendaklah dibuat bersama dengan bayaran jumlah prinsipal pembiayaan.

Simpanan

Usahawan diminta untuk membuat simpanan sebanyak 5% daripada nilai pembiayaan setiap tahun. Simpanan ini hendaklah dibuat bersama dengan bayaran jumlah pembiayaan.

Kontrak Syariah Pendasar

TEKUN Niaga adalah kemudahan pembiayaan berasaskan tawarruq iaitu yang melibatkan dua kontrak jual beli yang berasingan. Jual beli yang pertama berlaku apabila TEKUN menjual komoditi kepada pelanggan dengan harga yang telah dipersetujui pada peringkat awal iaitu jumlah pembiayaan ditambah keuntungan yang dibayar secara bertangguh. Jual beli kedua berlaku apabila pelanggan (dilakukan oleh TEKUN sebagai wakil) menjual komoditi yang telah dibeli kepada pihak ketiga secara tunai.

Yuran Wakalah

Usahawan melantik TEKUN sebagai Wakil (Wakalah) dengan kadar yuran tertentu yang dipersetujui bagi menyempurnakan dua kontrak di atas.

Pembiayaan Yuran Wakalah
RM1,000 – RM5,000 RM 50
> RM 5,000 – RM 10,000 RM 100
> RM 10,000 – RM 20,000 RM 150
> RM 20,000 – RM 30,000 RM 200
> RM 30,000 – RM 40,000 RM 250
> RM 40,000 – RM 50,000 RM 300
> RM 50,000 – RM 100,000 RM 500

Perlindungan Takaful

Takaful Pembiayaan Berkelompok

Usahawan wajib menyertai Takaful Pembiayaan Berkelompok yang menyediakan perlindungan ke atas jumlah baki pembiayaan sekiranya berlaku Kematian atau Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal dalam tempoh pembiayaan. Sumbangan takaful akan ditolak daripada jumlah pembiayaan yang diluluskan.

Takaful Kemalangan Peribadi Berkelompok & PERKESO

Usahawan diberikan pilihan untuk menyertai pakej Takaful Kemalangan Peribadi Berkelompok yang ditawarkan oleh TEKUN untuk SATU (1) tahun pertama sahaja. Sumbangan takaful akan ditolak daripada jumlah pembiayaan yang diluluskan.

Atau

Usahawan diberikan pilihan untuk menyertai pakej Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri yang menyediakan perlindungan kepada individu yang menjalankan pekerjaan sendiri di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 untuk SATU (1) tahun pertama sahaja.  Caruman akan ditolak daripada jumlah pembiayaan yang diluluskan.

Syarat Kelayakan Asas Pembiayaan TEKUN Nasional

 1. Bumiputera dan Warganegara Malaysia (Masyarakat India bagi SPUMI)
 2. Berumur 18 – 65 tahun (tempoh pembiayaan tamat sehingga 65 tahun)
 3. Pemohon bukan seorang muflis
 4. Syarikat 100% hak milik Bumiputera dan warganegara Malaysia (Syarikat 100% hak milik Masyarakat India bagi SPUMI)
 5. Mempunyai Lesen / Permit / Daftar Perniagaan (SSM) / Sijil Perakuan Amalan (Program Profesional Muda) yang sah dan masih belum tamat tempoh. Untuk informal, pengesahan menjalankan perniagaan daripada Pengerusi Majlis Pembangunan Usahawan Dan Koperasi Parlimen (MPUKP) / Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung (JPKK) / Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan (JPKKP) Penghulu / Ketua Kaum (Sabah & Sarawak) atau kupon / permit perniagaan oleh Jawatankuasa Penganjur bagi perniagaan pasar malam, pasar tani atau pasar tamu
 6. Mempunyai tempat / lokasi perniagaan yang khusus / berniaga secara bergerak (mobile) / atas talian (online)
 7. Terlibat secara langsung / separuh masa dalam perniagaan
 8. Satu pembiayaan bagi satu isi rumah (kecuali perniagaan yang berasingan dan daftar perniagaan yang berlainan) (kecuali Program Profesional Muda)
 9. Had modal berbayar tidak melebihi RM300,000 (kecuali Program Profesional Muda dan Kontrak-i; RM500,000)
 10. Bagi pembelian kenderaan komersial / jentera berat, jumlah pembiayaan adalah 10% daripada harga kenderaan komersial / jentera berat (tertakluk kepada aliran tunai dan kedudukan kewangan pemohon)
 11. Bagi pemilikan Perkongsian, perlu mendapat surat kebenaran rakan kongsi yang membenarkan pemohon membuat pembiayaan
 12. Bagi pemilikan Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd) wajib menyediakan Resolusi Syarikat mengikut format yang disediakan
 13. Aktiviti utama perniagaan usahawan mestilah patuh Syariah

Syarat Tambahan

 1. Mempunyai Diploma / Ijazah / Ijazah Lanjutan (tempoh sah laku sijil adalah 10 tahun); atau
 2. Berumur 18 – 40 tahun sahaja

Dokumen Asas Yang Diperlukan

Pemohon hanya perlu mengemukakan Borang Permohonan Pembiayaan dan dokumen tambahan (jika berkenaan) seperti berikut:

 1. Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan (jika berkenaan) (depan dan belakang)
 2. Lesen / Permit daripada PBT atau Daftar Perniagaan (SSM)

Atau

Pengesahan menjalankan perniagaan daripada Pengerusi Majlis Pembangunan Usahawan Dan Koperasi Parlimen (MPUKP) / Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung (JPKK) / Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan (JPKKP) Penghulu / Ketua Kaum (Sabah & Sarawak) atau kupon / permit perniagaan oleh Jawatankuasa Penganjur bagi perniagaan pasar malam, pasar tani atau pasar tamu

 1. Gambar perniagaan pemohon yang menunjukkan aktiviti perniagaan yang sedang dijalankan
 2. Salinan 3 bulan transaksi terkini Penyata Bank akaun Simpanan / akaun Semasa yang mengandungi nama / syarikat pemohon, nama bank dan nombor akaun bank
 3. Dokumen tambahan (jika berkenaan)

Dokumen Tambahan

 1. Skim ini adalah mengikut senarai dokumen yang diperlukan dan dokumen tambahan (jika berkenaan)
 2. Transkrip Semester Akhir / Pengesahan Tamat Penggajian / Sijil Graduan dari Universiti yang berdaftar dengan MQA

Cara Memohon

Permohonan hanya boleh dilakukan melalui Pejabat Cawangan TEKUN (Over the Counter) yang berdekatan dengan premis perniagaan pemohon atau tertakluk kepada perubahan semasa.

SENARAI ALAMAT DAN PEJABAT CAWANGAN TEKUN

Saluran Bayaran Jumlah Terhutang Dan Simpanan

Pejabat TEKUN Cawangan, kutipan oleh Pegawai TEKUN, bayaran melalui mana-mana Bank yang dimaklumkan oleh TEKUN, POS Malaysia, bayaran melalui cek tarikh tertunda (Post Dated Cheque / PDC), bayaran melalui aplikasi elektronik (Direct Debit e-Mandate) atau melalui kaedah lain yang ditetapkan oleh TEKUN dari semasa ke semasa.

Info Lanjut dan Pertanyaan

Untuk maklumat lanjut dan info terkini mengenai Program Pembangunan Usahawan Siswazah (SPUS), layari maklumat berikut;

Sumber: TEKUN NASIONAL

The post TEKUN: Program Pembangunan Usahawan Siswazah (SPUS) appeared first on Info Terkini Bantuan.LihatTutupKomentar